ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๑๗/๒๕๖๖
เรื่อง การขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน
จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf.file)