ขอเชิญผู้แทนบริษัทไทยในสหรัฐฯ และผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมชุมชนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ ๓

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนเชิญผู้แทนบริษัทไทยในสหรัฐฯ และผู้ประกอบการไทยในสหรัฐฯ เข้าร่วมการประชุมชุมชนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ ครั้งที่ ๓ (ด้วยตนเองหรือทางไกล) กับเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. (เวลา ณ กรุงวอชิงตัน) เรื่องความคืบหน้าจากจัดตั้งสมาคมร้านอาหารฯ และไทยทาวน์

โดยโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจากคุณเชษฐา แซ่เตีย ตำแหน่ง Director of Small Business Development Center (SBDC) และ Business Advisor ของ Illinois SBDC ซึ่งจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร SBDC ที่มีอยู่ทั่วสหรัฐฯ และแนวทางการขอรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐฯ สำหรับผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็กอีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงเข้าร่วมงานด้วยตนเองได้ที่  https://thaiembdc.org/meeting-with-ambtanee-may22/  ตั้งแต่วันนี้ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. (เวลากรุงวอชิงตัน) หรือเข้าประชุมผ่านระบบ WebEx ตามรายละเอียดด้านล่าง

————————

Join from the meeting link

https://thaiembdc.webex.com/thaiembdc/j.php?MTID=m378942984d93dab4085679719d36d07a

Meeting number (access code): 2346 471 7475

Meeting password: JjBsQJCk442

 

————————