ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๒/๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) PDF. file