ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) เจ้าหน้าที่แถลงข่าว จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๒๔/๒๕๖๖
เรื่อง การขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) เจ้าหน้าที่แถลงข่าว
จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf.file)