ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จนถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๒๓/๒๕๖๖

เรื่อง การขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน
จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf.file)