ประกาศแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการ

ในวันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวัน Memorial Day

กรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ ๒๐๒-๙๙๙-๗๖๙๐

———

Royal Thai Embassy, Washington D.C. will be close on 

Monday 29 May 2023 in observance of Memorial Day

In case of emergency, please call 202-999-7690