ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และออกประกาศเฉลิมฉลองโอกาสครบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าพบหารือนาย Tim Walz ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตา ณ ศาลาว่าการและรัฐสภารัฐมินนิโซตา (State Capitol) ในโอกาสเดินทางเยือนรัฐมินนิโซตาอย่างเป็นทางการและร่วมเป็นประธานเปิดเทศกาลสงกรานต์ในรัฐมินนิโซตา ประจำปี ๒๕๖๖ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ

ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านการค้า การลงทุน ธุรกิจสตาร์ทอัพ พลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเอกอัครราชทูตฯ และผู้ว่าการรัฐฯ ได้ชื่นชมชุมชนไทยในรัฐมินนิโซตา ซึ่งแม้จะมีจำนวนไม่มาก แต่มีความเข้มแข็งเป็นอย่างยิ่งและมีเครือข่ายที่แน่นแฟ้นกับชุมชนชาวเอเชียอื่น ๆ และภาคีท้องถิ่นในการร่วมกันส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้กับรัฐมินนิโซตา ผ่านการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อ “Songkran For All” ซึ่งกำลังจัดขึ้นที่หน้า State Capitol ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ พ.ค. ๒๕๖๖

เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้ว่าการรัฐฯ ให้นำคณะนักธุรกิจเดินทางเยือนไทยเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม

ภายหลังการพบหารือ รัฐมินนิโซตาได้จัดพิธีประกาศโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบ ๑๙๐ ปี ณ ห้องโถงกลางของ State Capitol โดยผู้ว่าการรัฐได้เป็นผู้ลงนามในประกาศ (Proclamation) ดังกล่าว และมีผู้แทนชุมชนไทยและบุคคลสำคัญของรัฐมินนิโซตา เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองระหว่างทั้งสองประเทศในปีนี้