วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน ๒๕๖๖
ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์
www.royaloffice.th

 

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ
ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร
ผ่านระบบออนไลน์นี้

ชื่อ-นามสกุล / Name