การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ที่ สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธี พร้อมภริยา และมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรสเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้นำผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล ก่อนที่ผู้ร่วมพิธีทุกคนจะลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

หลังจากนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล นิมนต์พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าและข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทยพร้อมคู่สมรส รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมด้วย ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ก่อนที่เอกอัครราชทูตฯ พร้อมภริยา และหัวหน้าสำนักงานฯ พร้อมคู่สมรสจะถวายเครื่องไทยธรรมและถวายเพลพระสงฆ์