ประกาศแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการ

ในวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2566 

เนื่องในวันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

———

Royal Thai Embassy, Washington D.C. will be closed on

Monday 5 June 2023 

in substitution for H.M. Queen Suthida

Bajrasudhabimalalakshana’s Birthday Anniversary