เอกอัครราชทูตธานีฯ ผลักดันความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัฐมินนิโซตา

เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และคณะจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้พบหารือกับนาง Gabrielle Gerbaud ตำแหน่ง Executive Director ของสำนักงานการค้าของรัฐมินนิโซตา (Minnesota Trade Office) พร้อมด้วยผู้แทนจากสภาหอการค้ารัฐมินนิโซตา เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับรัฐมินนิโซตา

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของรัฐมินนิโซตาทั้งการเป็นคู่ค้าและแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย โดยมีมูลค่าการค้าระหว่างกันกว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่ผ่านมา รวมทั้งมีการลงทุนของบริษัทไทยมากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วย ขณะที่นาง Gerbaud กล่าวถึงศักยภาพของรัฐมินนิโซตาในด้านเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การเป็นที่ตั้งของ ๑๖ บริษัท ตามการจัดอันดับของ Fortune 500 โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่าอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและน่าจะสามารถร่วมมือกันได้ คือ อุตสาหกรรมการแพทย์ และการแปรรูปอาหาร โดยจะมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไป

นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาและวิจัยอาหารและพบหารือกับผู้บริหารของบริษัท Bellisio Foods ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอาหารแช่แข็งรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อติดตามและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทย