ประกาศแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการ

ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566

เนื่องในวันประกาศอิสรภาพแห่งชาติ จูนทีนท์

———

Royal Thai Embassy, Washington D.C. will be closed on

Monday 19 June 2023

in observance of Juneteenth National Independence Day