เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ร่วมเปิดงาน Minnesota Songkran Festival ประจำปี 2566 และเยือนรัฐมินนิโซตา


เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2566 นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Minnesota Songkran Festival ประจำปี 2566 ณ เมืองเซนต์พอล รัฐมินนิโซตา ตามคำเชิญของนางสาวกรวรรณ ม่วงโมด ประธานสภาวัฒนธรรมไทยรัฐมินนิโซตา และนายดี โนรี ประธานวัดพรหมวชิรญาณ รัฐมินนิโซตา

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวแสดงความยินดีต่อความสำเร็จในการจัดงาน โดยถือเป็นหนึ่งในเทศกาลสงกรานต์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ และร่วมฉลองโอกาสครบรอบ 190 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ประการสำคัญ งานได้รับอนุญาตให้จัดขึ้นบริเวณด้านหน้ารัฐสภารัฐมินนิโซตาติดต่อกันเป็นปีที่สอง ภายใต้ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งของชุมชนไทย ร่วมกับชุมชนชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น ๆ ตามหัวข้อของการจัดงานคือ “Songkran For All” นอกจากนั้น ผู้ว่าการรัฐยังได้ออกประกาศ (Proclamation) รับรองการขึ้นปีใหม่ไทยในการนี้ด้วย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๔ หมื่นคน

เอกอัครราชทูตฯ ได้ไปพบปะชุมชนไทย และร่วมทำบุญ ณ วัดพรหมวชิรญาณ เมืองเซนต์หลุยส์ พาร์ค พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรแสดงความขอบคุณต่อผู้สนับสนุนการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ฯ จากทุกภาคส่วน ตลอดจนได้พบหารือกับนาย Jake Spano นายกเทศมนตรีเมืองเซนต์หลุยส์ พาร์ค  เพื่อขอบคุณที่ได้สนับสนุนและดูแลชุมชนไทย รวมถึงวัดไทย เป็นอย่างดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองเซนต์หลุยส์ พาร์ค  ได้ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของชุมชนไทยในด้านต่าง ๆ นำมาซึ่งประโยชน์ต่อเมืองอย่างกว้างขวาง รวมถึงด้านการท่องเที่ยวด้วย

สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect #190ThaiUS