เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ยืนยันความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนกับสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลใหม่

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่สำนักข่าว Washington Diplomat ในกิจกรรม Ambassador Insider Series เกี่ยวกับประเทศไทยในมิติต่าง ๆ โดยมีผู้สนใจจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน คณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมรับฟังกว่า ๑๕๐ คน ณ โรงแรม LINE DC กรุงวอชิงตัน

เอกอัครราชทูตฯ อธิบายความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทย-สหรัฐฯ ซึ่งครบ ๑๙๐ ปีในปีนี้ รวมถึงพัฒนาการทางการเมืองไทยภายหลังการเลือกตั้งทั่วไป ตลอดจนได้เน้นย้ำเกี่ยวกับบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ ผ่านการใช้เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งอำนาจละมุน (soft power)

เอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำความต่อเนื่องของความเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ภายใต้รัฐบาลใหม่  นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการในภูมิภาคและความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศมหาอำนาจอีกด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลไทย “Sawasdee DC” ในวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๖ ณ National Mall และเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมงาน เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ ครบ ๑๙๐ ปี