เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานพิธีทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๘ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี)


เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญธรรมสมโภชอายุวัฒนมงคลครบ ๙๘ ปี พระราชมงคลรังษี (หลวงตาชี) เจ้าอาวาสวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี และที่ปรึกษาสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี

มีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากทั่วสหรัฐฯ และจากประเทศไทย กว่า ๕๐๐ คน อีกทั้งพระสงฆ์ทั้งจากในสหรัฐฯ จากต่างประเทศ และจากประเทศไทย กว่า ๘๕ รูป เข้าร่วมพิธี โดยได้ร่วมกันประกอบพิธีทักษิณานุปทาน และพิธีทำบุญธรรมสมโภชฯ ไหว้พระ สมาทานศีล ถวายไทยธรรม ทำบุญตักบาตรปัจจัยและถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ โดยสมาคม ชมรม ร้านอาหารไทยและผู้มีจิตศรัทธากว่า ๓๕ รายได้ร่วมกันเปิดโรงทานให้พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมกับชมการแสดงดนตรีและรำไทยโดยครูอาสาและนักเรียนโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวรายงานการทำงานชุมชนและกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมงานเทศกาลไทย Sawasdee DC Thai Festival ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ National Mall ด้วย