ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๒๗/๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ
(ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว
จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศฯ ฉบับภาษาไทย (pdf.file)
Download Announcement (EN) (pdf.file)