ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จนถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๒๖/๒๕๖๖

เรื่อง การขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน
จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf.file)
Job Announcement & Application (EN) (pdf.file)