เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบรองผู้ช่วยประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเจ้าหน้าที่ประสานงานอาวุโสด้านชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ฮาวายและหมู่เกาะแปซิฟิก

เมื่อวันที่ ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับนาง Erika L. Moritsugu รองผู้ช่วยประธานาธิบดีสหรัฐฯ และผู้ประสานงานอาวุโสด้านชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ฮาวาย และหมู่เกาะแปซิฟิกเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในสหรัฐฯ ในระดับชาติ การจัดตั้งสมาคมร้านอาหารไทยและไทยทาวน์ การเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ ๑๙๐ ปีไทย-สหรัฐฯ ในปีนี้ งานเทศกาลไทย การขยายความร่วมมือด้านการค้า/การลงทุน และสถานการณ์การเมืองของไทย

นาง Moritsugu ทำงานเพื่อต่อสู้ในเรื่องความเท่าเทียมทางสังคมและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งมีความสนใจและความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นอย่างดี