เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน บรรยายสรุปแก่นักการทูตสหรัฐฯ พร้อมผลักดันความร่วมมืออย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้รับเชิญจากสถาบัน Foreign Service Institute กต. สหรัฐฯ ให้บรรยาย “Thai-U.S. Relations: A Bangkok Perspective” ให้แก่นักการทูตสหรัฐฯ ที่อยู่ระหว่างการอบรมและจะไปประจำการในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาค

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ที่มีมาอย่างยาวนานถึง ๑๙๐ ปี และมีความใกล้ชิดในทุกมิติ ทั้งด้านความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ และความสัมพันธ์ในระดับประชาชน ขณะเดียวกัน ได้อธิบายเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมืองและเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนบทบาทและโอกาสความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ในการสร้างความเจริญเติบโตและการพัฒนาในภูมิภาคอย่างยั่งยืน นอกจากนั้น ได้พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ กับนักการทูตสหรัฐฯ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคด้วย

#สื่อสารกาทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect #190ThaiUS