เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (พนักงานรับโทรศัพท์) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๒๘/๒๕๖๖
เรื่อง การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (พนักงานรับโทรศัพท์)
จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร / Job Annoucement & Application Download (PDF.file)