เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กล่าวเปิดงานอบรมนวดไทยโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้กล่าวเปิดงานอบรมนวดไทย ซึ่งจัดโดยสมาคมนวดไทยและสปาแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา ๒ วัน ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า ๕๐ คนจากกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียง

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวชื่นชมผู้ประกอบอาชีพนวดไทยที่รวมตัวกันอย่างเข้มแข็งจนสามารถจัดตั้งสมาคมนวดไทยฯ ขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ในการจัดการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกตามรัฐต่าง ๆ ทั่วทั้งสหรัฐฯ อย่างทั่วถึง ซึ่งตรงกับเป้าหมายและความมุ่งมั่นตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่จะให้ความสำคัญและการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ อย่างเต็มที่ในฐานะสมาคมคนไทยในระดับชาติ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและยกระดับบทบาทของสมาคมฯ รวมไปถึงการนวดไทยในหมู่ชาวสหรัฐฯ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้ขอบคุณสมาคมฯ ที่ร่วมสาธิตนวดไทย ทั้งในงานเลี้ยงรับรองเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ที่ Larz Anderson House และในงาน Sawasdee DC Thai Festival เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมการอบรมทั้งสองวันเป็นไปอย่างเข้มข้นและสนุกสนาน ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และได้พัฒนาทักษะเพื่อการให้บริการนวดอย่างมืออาชีพ