เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน หารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจนวดไทยและชุมชนไทยในสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ต้อนรับนายกสมาคมนวดไทยและสปาแห่งอเมริกาพร้อมสมาชิกสมาคมฯ และผู้แทนชุมชนไทยในรัฐเท็กซัส ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสที่สมาคมฯ เดินทางมาสนับสนุนและเข้าร่วมงานเทศกาลไทย Sawasdee DC Thai Festival ที่จัดขึ้นในวันที่ ๒ ก.ค. ๒๕๖๖ ณ บริเวณ National Mall กรุงวอชิงตัน

เอกอัครราชทูตฯ และผู้แทนสมาคมฯ/ชุมชนไทยในรัฐเท็กซัส ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างขีดความสามารถและการเติบโตของธุรกิจนวดไทยในสหรัฐฯ และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในรัฐเท็กซัส ซึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่กว่าสามหมื่นคน เป็นจำนวนมากลำดับสองในสหรัฐฯ รองจากรัฐแคลิฟอร์เนีย โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความพร้อมของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมฯ และชุมชนไทยในรัฐเท็กซัส เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนไทยในสหรัฐฯ มีความเข้มแข็ง และธุรกิจไทยในสหรัฐฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนต่อไป