เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานพิธีทำบุญครบรอบ ๓๐ ปี สมาคมไทยอีสาน กรุงวอชิงตัน


เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี สมาคมไทยอีสาน ซึ่งมีสมาชิกประมาณ ๓๐๐ คน

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อสมาคมฯ และมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานของสมาชิกสมาคมไทยอีสาน พร้อมเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งและเพิ่มการมีบทบาทในสังคมอเมริกัน ตลอดจนร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนได้ต่อไป