เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันผลักดันความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศกับผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ด้านกิจการอินโด-แปซิฟิก


เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าพบนาย Ely S. Ratner, Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ โดยได้ติดตามประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมไทยกับสหรัฐฯ เช่น การจัดส่งยุทธภัณฑ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเล และการศึกษาทางทหารระหว่างประเทศและการฝึกอบรม (International Military Education and Training: IMET)

เอกอัครราชทูตฯ แสดงความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพ Thailand – U.S. Strategic and Defense Dialogue ครั้งที่ ๒ ในช่วงปลายปีนี้ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงและความร่วมมือในภูมิภาคด้วย

นาย Ratner แสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมการหารือ Thailand – U.S. Strategic and Defense Dialogue ที่ไทย และพร้อมที่จะเพิ่มการสนับสนุนเรื่อง IMET ด้วย ขณะเดียวกัน ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ ที่มีความแข็งแกร่ง โดยเน้นย้ำถึงการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อปีที่ผ่านมา