ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๒๙/๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แถลงข่าว

(คลิกที่นี่) ประกาศฯ ฉบับภาษาไทย .pdf

(Click here) Announcement Enlish .pdf