ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทเพื่อดำเนินโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๖
อ่านประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง (PDF)