เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระชับความร่วมมือกับผู้บริหารเมือง Mount Airy และเขต Surry รวมถึงสมาชิกรัฐสภารัฐนอร์ทแคโรไลนา

เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันพบหารือกับนาย Jon Cawley นายกเทศมนตรีเมือง Mount Airy รัฐนอร์ทแคโรไลนา และคณะผู้บริหารเมือง รวมถึงผู้บริหารเขต Surry พร้อมด้วยสมาชิกรัฐสภาของรัฐนอร์ทแคโรไลนา ทั้งวุฒิสมาชิก และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเดินทางเยือนเมือง Mount Airy เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมรวมญาติประจำปีของผู้สืบเชื้อสายแฝดสยามอิน-จัน ตระกูลบังเกอร์

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความร่วมมือระหว่างกัน  โดยเฉพาะการขับเคลื่อนความร่วมมือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมือง Mount Airy กับ จ.สมุทรสงคราม อย่างรอบด้านตามเจตนารมณ์ของบันทึกความเข้าใจฯ ที่ได้จัดทำขึ้นเมื่อปี ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจระหว่างกัน ทั้งในระดับเมือง เขต และรัฐ โดยครอบคลุมด้านพลังงานสะอาด เทคโนโลยีและนวัตกรรม อุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง และสตาร์ทอัพ เป็นต้น