เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระชับความสัมพันธ์ไทย-เกาะกวม

เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบ ส.ส. James Moylan (R-Guam) สมาชิกคณะกรรมาธิการกลาโหม และสมาชิกคณะกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-เกาะกวม ครอบคลุมด้านการค้า-การลงทุน การก่อตั้งกลุ่มมิตรภาพสภาผู้แทนราษฎรฯ US-Thai Alliance Caucus การให้บริการกงสุญสัญจรในเกาะกวมและเกาะไซปัน และสถานการณ์ในภูมิภาค อีกทั้งยังแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ เช่น การสร้างแรงงานคุณภาพ การจัดการภัยพิบัติ และการกำจัดขยะ เป็นต้น

ในปีนี้ สำนักงาน ส.ส. Moylan ได้รับนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายไทยจากโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) ของสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าฝึกงานกับสำนักงานฯ เป็นเวลา ๙ สัปดาห์ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สนับสนุนให้เยาวชนอเมริกันเชื้อสายไทยมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบการเมืองของสหรัฐฯ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สนใจการทำงานในภาครัฐ การเมืองหรือสาธารณะในอนาคต ในฐานะผู้แทนชุมชนไทยในสหรัฐฯ

อนึ่ง ไทยและเกาะกวมเน้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน โดยในเกาะกวมมีร้านอาหารไทยกว่า ๒๐ แห่ง และมีชุมชนไทย และวัดไทย จำนวนหนึ่ง