เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานวันรวมญาติผู้สืบเชื้อสายแฝดสยามอิน-จัน

เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำคณะสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยเดินทางไปร่วมงานวันรวมญาติประจำปีของผู้สืบเชื้อสายแฝดสยามอิน-จัน ครั้งที่ ๓๓ ณ Fellowship Hall โบสถ์ First Baptist Church เมือง Mount Airy รัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยมีทายาทรุ่น ๓-๖ เข้าร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน และมีคนไทยในเมืองใกล้เคียงเข้าร่วมงานด้วย

เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ระดับประชาชนระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านอื่น ๆ ให้เติบโตก้าวหน้า โดยแฝดสยามฯ มีบทบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ฯ และสายสัมพันธ์ที่พิเศษระหว่างทายาทแฝดสยามฯ กับประเทศไทย ได้นำไปสู่การจัดตั้งความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมือง Mount Airy กับ จ.สมุทรสงคราม เมื่อปี ๒๕๖๒ ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเมืองพี่เมืองน้องที่จะเสริมสร้างความใกล้ชิดและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริงต่อไป

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เคารพหลุมฝังศพแฝดสยามอิน-จัน ที่สุสานโบสถ์ White Plains Baptist Church และได้เยี่ยมชมความคืบหน้าการจัดทำนิทรรศการแฝดสยามฯ แห่งใหม่ ของ Surry Arts Council ซึ่งมีกำหนดการเปิดให้เข้าชมในปี ๒๕๖๗ ด้วย

อนึ่ง เมือง Mount Airy เป็นเมืองที่แฝดสยามฯ ลงหลักปักฐานและใช้ชีวิตกว่า ๓๐ ปี โดยได้สมรสกับชาวสหรัฐฯ และมีบุตรรวมกัน ๒๑ คน ก่อนเสียชีวิตในปี ๒๔๑๗ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน คาดว่ามีทายาทแฝดสยามฯ ที่มีชีวิตอยู่รวมกว่า ๑,๕๐๐ คน