ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๓๐/๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน
จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศฯ ฉบับภาษาไทย  (pdf.file)
Download Announcement (EN) (pdf.file)