ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน (พนักงานรับโทรศัพท์)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๓๑/๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน
(พนักงานรับโทรศัพท์)
จำนวน ๑ อัตรา

ดาวน์โหลดประกาศฯ ฉบับภาษาไทย /Download Announcement EN  (pdf.file)