ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชนชาวไทยที่พำนักในสหรัฐอเมริกา ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ ได้ที่

https://web.ocsc.go.th/ForMyKing

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน