วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566


สำนักพระราชวัง เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th
ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 


และเชิญชวนประชาชนร่วมนั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ” บันทึกเวลาการทำสมาธิเจริญจิตตภาวนา
ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฏาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. 

ทั้งนี้ สามารถ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App store

สมาธิเสบียงบุญ

สามารถ Download ใน Google play store ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.sabiangboon

สามารถ Download ใน App store ที่ https://apps.apple.com/th/app/id6450783371

ขั้นตอนการใช้งาน สมาธิเสบียงบุญ https://www.royaloffice.th/2023/07/17/สมาธิเสบียงบุญ_17-07-2566/  | PDF.file 

***************

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตฯ

ชื่อ-นามสกุล / Name

***************

พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย วันศุกร์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566  | PDF

ที่มา เว็บไซต์สำนักพระราชวัง