เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำข้าราชการทีมประเทศไทย จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์ Vida Senior Centers ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในเขตกรุงวอชิงตัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้นำข้าราชการทีมประเทศไทยมอบอาหาร จัดการแสดงดนตรีสดโดยวงดนตรีของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมร้องเพลงและเต้นอย่างสนุกสนาน และได้พูดคุยกับข้าราชการทีมประเทศไทยอย่างอบอุ่นใจ ซึ่งช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและสุขภาพกายของผู้สูงอายุ

 

[https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2023/07/ThaiEmbDC-VIDA-2023.mp4]