ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๒/๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

(Click here) ประกาศฯ ฉบับภาษาไทย / Announcement English pdf