ประกาศแจ้งปิดทำการในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะปิดทำการ

ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร

รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

———

Royal Thai Embassy, Washington D.C. will be closed on

Friday 28 July 2023

in observance of H.M. King Maha Vajiralongkorn

Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday Anniversary