ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเสมียน (พนักงานรับโทรศัพท์) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๔/๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเสมียน (พนักงานรับโทรศัพท์) จำนวน ๑ อัตรา

(Click here) ประกาศฯ ฉบับภาษาไทย .pdf

(Click here) Announcement EN.pdf