ประกาศ : เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๓๕/๒๕๖๖
เรื่อง การเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (ไทย.pdf)
Job Announcement & Application (EN.pdf)