เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน กระชับความร่วมมือกับกรุงวอชิงตัน

เมื่อวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พบหารือกับ น.ส. Kimberly Bassett, Secretary of State of the District of Columbia และหารือการขับเคลื่อนความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครฯ กับกรุงวอชิงตัน ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาเมือง การศึกษา สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในกรุงวอชิงตันและพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้งการหาพื้นที่สำหรับไทยทาวน์ และแผนการดำเนินความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ กับกรุงวอชิงตัน ในการจัดงาน Sawasdee DC Thai Festival โดยขอให้บรรจุเป็นการงานประจำปีของกรุงวอชิงตัน และการดำเนินความร่วมมือในกิจกรรมอื่น ๆ ต่อไป

กรุงเทพมหานครฯ และกรุงวอชิงตันได้สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างกันเมื่อปี ๒๕๐๕ ซึ่งเป็นความสัมพันธ์คู่แรกของทั้งสองเมือง และได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการรับรองความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องฯ ในปี ๒๕๔๕ และ ๒๕๕๕