ประกาศ: เปิดรับสมัครบุคคลช่วยงานกงสุล พนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา)

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๓๖/๒๕๖๖

เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล)

โดยสามารถส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗:๐๐ น.

(ตามเวลาท้องถิ่นเขตและตะวันออกของสหรัฐฯ)

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร หรือดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมในรูปแบบไฟล์ (PDF)