สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมโครงการ TANIP ในโอกาสสำเร็จหลักสูตรการฝึกงาน

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2566, สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดพิธีสำเร็จหลักสูตร และงานเลี้ยงรับรองให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Thai-American National Internship Program (TANIP) ประจำปี 2023 โดยนางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูตรักษาราชการ และนาย Ben Vu รองประธาน US-Asia Institute ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดี หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำเสนอประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ความภาคภูมิใจในฐานะเยาวชนไทย-อเมริกัน ตลอดจนมุมมองต่อเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต

ในปีนี้ มีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 คน และได้รับการตอบรับให้เข้าฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ นางสาว Alyssa Chatnakrob Leawprasert ฝึกงานที่สำนักงาน ส.ส. .Scott Peters พรรคเดโมแครต จากรัฐแคลิฟอร์เนีย นางสาว Olivia Palinee Ruderman ฝึกงานที่สำนักงาน ส.ส.James Moylan จากกวม นาย Joseph Tak Maga และ Natasha Siripha Yotmanee ฝึกงานที่ East-West Center และนาย Natchapol Israngkura Na Ayudhya ฝึกงานที่ Optica.

โครงการ TANIP ได้เริ่มต้นเมื่อปี 2557 เพื่อให้โอกาสเยาวชนไทย-สหรัฐฯ ในการฝึกงานในรัฐสภาสหรัฐฯ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานในการกำหนดนโยบายภาครัฐฯ  และทางการเมือง  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นนโนยายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีโอกาสฝึกงานที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นไทย ความสัมพันธ์ และความเป็นพันธมิตรระหว่างประเทศไทยและสหรัฐฯ มากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยของตนต่อไป