อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำข้าราชการทีมประเทศไทย ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคลในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖


อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำข้าราชการทีมประเทศไทย ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคลในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยนำข้าราชการทีมประเทศไทยพร้อมครอบครัว และเจ้าหน้าที่ ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  พร้อมเครื่องราชสักการะ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และได้จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมช่องทางลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์บนเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ https://thaiembdc.org/th/ (หน้า splash page) และ https://thaiembdc.org/hmqueenmother2023/