เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ


เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันได้เข้าพบ ศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะ เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ สรุปได้ดังนี้

๑. ด้านสตาร์ทอัพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม – ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องสนับสนุนสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีไทยให้เข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี นวัตกรรมในสหรัฐฯ รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบนิเวศน์สตาร์ทอัพไทย-สหรัฐฯ โดยเฉพาะระหว่างเชียงใหม่กับเมืองออสติน มลรัฐเท็กซัสและเมืองอื่น ๆ ของไทยและสหรัฐฯ รวมถึงการนำคณะผู้แทนและสตาร์ทอัพไทยไปเข้าร่วมแสดงผลิตภัณฑ์ในงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องในสหรัฐฯ
๒. ด้านการศึกษา – อธิการบดีฯ พร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยเท็กซัส-ออสตินและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในสหรัฐฯ ในสาขาต่าง ๆ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและในกรอบที่ประชุมผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของไทย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตฯ จะสนับสนุนและเชื่อมโยงต่อไป
๓. ด้านการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสมาคมแพทย์ไทยในสหรัฐฯ (Medical Diplomacy) – เอกอัครราชทูตฯ เสนอให้มีความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะและนวัตกรรมด้านการแพทย์โดยสมาคมแพทย์ไทยฯ จะนำคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐฯ โดยเฉพาะแพทย์อเมริกันเชื้อสายไทยรุ่นที่สองและผู้เชี่ยวชาญอเมริกันอื่น ๆ เดินทางไปไทยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแพทย์และนักศึกษาแพทย์ไทยโดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อนที่จะขยายไปสู่มหาวิทยาลัยอื่นในไทยต่อไปและจะแบ่งค่าใช้จ่ายระหว่างกัน

๔. เมืองคู่มิตรเชียงใหม่กับเมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส – เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนความคิดริเริ่มของกงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ในการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรหรือเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเชียงใหม่กับเมืองออสติน มลรัฐเท็กซัสเพื่อผลักดันความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การพัฒนาเมือง และสตาร์ทอัพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นต้น ทั้งนี้คณะผู้แทนไทยและสหรัฐฯ อยู่ระหว่างการประสานงานให้จัดงานสถาปนาความสัมพันธ์ที่เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัสในเดือน พ.ย. ศกนี้ โดยเอกอัครราชทูตฯ พร้อมสนับสนุนและเข้าร่วมด้วย