เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เข้าพบคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาและกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐฯ


เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ จำนวน ๗ คน เข้าพบนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภา และนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐฯ  ณ อาคารรัฐสภาในโอกาสการเดินทางเยือนไทยในโครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและรัฐสภาของสหรัฐฯ  (Congressional Staff Delegation) ประจำปี ๒๕๖๖ ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ  รวมถึงช่องทางในการเพิ่มพูนความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศ ทั้งเรื่องเมียนมา ความสัมพันธ์สหรัฐฯ-จีน และปัญหาการแพร่กระจายของข่าวปลอม