สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมพิธีทำบุญและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมพิธีทำบุญและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ วัดไทยในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกรุงวอชิงตันจำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑) เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาววรมน วรุตตมะ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นประธานงานวันอาสาฬหบูชา – วันเข้าพรรษา และวันแม่แห่งชาติที่วัดญาณรังษี วอชิงตัน ดีซี – เวอร์จิเนีย โดยได้กล่าวคำถวายพระพร และมอบเกียรติบัตรแด่แม่ดีเด่นประจำปี ๒๕๖๖

๒) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี โดยได้ร่วมกิจกรรม “แม่ลูกผูกพัน” และมอบประกาศเกียรติคุณคุณแม่อาวุโสแก่แพทย์หญิงสาลีวรรณ ลิมะวารารัตน์ ตลอดจนมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันกิจกรรมวันแม่

๓) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ นาวาเอกพีระพงษ์ อยู่ศิริ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและภริยา ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่วัดธรรมประทีป วอชิงตัน ดีซี โดยได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีอีกด้วย