ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๓๘/๒๕๖๖
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเสมียน (จำนวน ๑ อัตรา)

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (ไทย.pdf)
Job Announcement & Application (EN.pdf)