ขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จนถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ที่ ๓๙/๒๕๖๖
เรื่อง การขยายเวลาการเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) (จำนวน ๑ อัตรา)

อ่านประกาศและดาวน์โหลดใบสมัคร (ไทย) (pdf.file
Job Announcement & Application (EN) (pdf.file)