ประกาศ: รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๔๐/๒๕๖๖ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ

(เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ และกำหนดการสอบคัดเลือก

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ (PDF)