ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๔๑/๒๕๖๖

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเสมียน จำนวน ๑ อัตรา

(Click here) ประกาศฯ ฉบับภาษาไทย/ Announcement EN.pdf