ประกาศ: รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๔๒/๒๕๖๖

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ

(เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล) จำนวน ๑ อัตรา

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังไฟล์ประกาศฯ ที่แนบนี้

คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดประกาศฯ ในรูปแบบไฟล์ (PDF)